(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 9, 2014

ေမလ္း အလန္းသံုးလိုသူေတြအတြက္ K-@ Mail Pro – Email App v1.6.0 Apk

K-10 Mail Pro apk
ေမလ္း အလန္းသံုးလိုသူေတြအတြက္ K-@ Mail Pro – Email App v1.6.0 Apk ေလးဗားရွင္းအသစ္
ထြက္လာလို႔ေဘာ္ဒါေတြသံုးႏိုင္ေအာင္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 K-@ Mail Pro – Email App v1.6.0 Apk | 3.7 MB | Resumable Links | Requires Android:2.1 and Up |
K-10 Mail Pro is the first and only email client for Android that combines a gorgeous graphical design with great user experience and the power of K-9 “under the hood”.
K-@ Mail Pro – Email App
What’s in this version :
 • Sorry for crashes, folks, we tried to fix them ASAP
  • We continue perfecting the interface:
  • The tool bar on the main screen is now transparent. Now there is more space for the map.
  • A higher-contrast interface. The place preview background has changed from green to white, and the text has become easier to read, especially in sunny weather ;-)
 • Also:
  • Help is available in the app. Detailed instructions and FAQ are in the Settings & More section.
  • Enjoy your travels!
App Review:
Important: K-10 Mail is neither the successor to K-9 nor to Kaiten Mail. K-10 and Kaiten Mail are two different apps from two different developers.
Please note: Exchange accounts are NOT supported yet.
••••• Highlights •••••
★ Beautiful yet simple design for a great user experience
★ Automatic setup for many popular email services like Yahoo, Hotmail or Gmail
★ Supports more email services via IMAP, POP3 and/or SMTP
★ Split-screen views on tablet sized screens
★ Localized in more than 20 different languages
★ Encryption and signatures (PGP)
★ Highly configurable and customizable
••••• Supports •••••
✔ Phones and Tablets
✔ Portrait and landscape mode
✔ All screen types and sizes
✔ Keyboard, trackball and touch screen
✔ Android 2.2, 2.3, 3.x, 4.x
••••• New Features •••••
We are currently working on the following features.
They will be released in an upcoming version for free:
✮ Rich-Text Editor for message composition
✮ Advanced Email Widget
✮ UI Enhancements (swiping gestures to delete and archive mails, more split-screen views)
✮ Conversation view
✮ Exchange Support
✮ and much more…
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: