(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 31, 2014

ကြန္ျပဳတာထဲကေလးေနတာေတြရွင္းလင္းေပးမဲ့ KCleaner 2.4.0.56

kcleaner

 ကြန္ျပဳတာထဲကေလးေနတာေတြရွင္းလင္းေပးမဲ့ KCleaner 2.4.0.56  ေလးပါ ဗားရွင္း အသစ္ေလး ထြက္
လာလို႔ KCleaner ကိုမွ သံုးတဲ့ေဘာ္ဒါေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္နည္းပညာ)
KCleaner is a tiny application that helps you keep your system clean of unwanted / temporary files. It has a manual mode and an automatic mode which periodically scans and clean you computer. KCleaner is designed to be the most efficient Hard Disk cleaner, tracking every useless byte in order to give you all the resources you may need for your documents, music, pictures, movies,...

It is the first product of this kind featuring a full automatic mode, which works in background so that you don't have to care about when to launch it.
As a proof of its efficiency, it often finds up to many Gb not even seen by its competitors so... give KCleaner a try ! And if data security is something you are interested in, you'll love the secured file deletion methods proposed by KCleaner, making deleted files unrecoverable by any known mean.
KCleaner main features:
  • Detects and cleans temporary and useless files (cache, unused setup files...)
  • Automatic mode working in background
  • Secured file deletion method
  • Expert mode : let users control any file deletion done by KCleaner
  • Internationalization support
KCleaner problems fixed in new version 2.4.0.56:
  • 0001063:KCleaner should delete FireFox Anti-Phishing-Database
  • 0002635:Clean "CrashDump"
  • 0002636:Clean "Logs"
This is the portable version, 'sponsor' free - without spyware, adware or any other form of malware.


Download: KCleaner 2.4.0.56
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: