(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 10, 2014

နာမည္ႀကီးလန္ခ်ာေလး KK Launcher Prime (KitKat,L launcher) v5.0 Apk

KK Launcher Prime (KitKat,L launcher) v5.0 Apk
နာမည္ႀကီးလန္ခ်ာေလး  KK Launcher Prime (KitKat,L launcher) v5.0 Apk ေလးဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလို႔  KK Launcher ခေရဇီေတြအတြက္ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္  (( ပုသိမ္အိုင္တီ ))
★KK Launcher is the Top 1 KitKat & Android L style launcher; Most Fast, Cool, Powerful, and AD Free

★KK Launcher target users:
1. Who want latest Android experience, clean and modern design
2. Who want smooth operation, handy features
3. Who want their phones to be more powerful and playful
★ What make KK Launcher outstanding comparing to other launcher?
1. KK Launcher have 20+ unique,COOL and useful features: such as Sidebar, Super folder, Private folder, App Lock, Double tap to turn off screen
2. Compare to Nova Launcher(or Apex Launcher,Solo Launcher), KK launcher base on KitKat, has latest Android UI and UE; while Nova Launcher base on ICS
3. Compare to Google Now Launcher, KK launcher has all of its features, adding many useful features
★ KK Launcher Main Features:
1. Support icon theme:
— Find 5000+ of launcher icon pack from Google Play Store; compatible with themes of nova launcher,solo launcher,go launcher,apex launcher, etc
— KK Launcher also support color theme: Customize icons color, shape, mask, size as you want easily
2. Handy Sidebar:
— Include Memory cleaner; Quick toggle; Favorite apps, and Sidebar can be launched from everywhere
3. Highly customize:
— Have 300+ of launcher options to tune your devices; options for grid size, app folder, 4 UI size mode, dock pages …
4. Google Now on your home screen:
— From left-most home screen, swipe right to access Google Now cards that give you just the right information
5. Just say “Ok Google”
— When you’re on KK Launcher screens(Android 4.4+), just say “Ok Google” to trigger voice input, then say your command
6. Updating to Android L:
— Keep updating to latest Android L (Android 5.0), bring you the latest Android experience
7. Launcher Desktop:
— Smooth animation; Wallpaper scrolling; 16 transition effect; 5 live wallpaper effect; Color wallpaper
8. Launcher Drawer:
— Create drawer folder; Hide app; 3 drawer style; 4 drawer sorting; Quick A-Z location bar; Quick app search; Change grid size
9. Transparent StatusBar, larger viewing area:
— For Android 4.4, and Galaxy S4,Galaxy Note; Transparent StatusBar Clone for Android 4.0-4.3
10. Many Convenient Gestures:
— 15 desktop gestures; Icon gestures; Folder gestures; Reachability Gesture(like feature in iOS 8)
11. Unread Counts:
— For SMS, Call, Gmail
12. Much more …
★ KK Launcher Prime Features:
– Private folder; Super folder
– App Lock
– Double tap to turn off screen, triple tap to turn on
– More Unread Counts/Notifier
– More gestures; Icon gestures
– More transition effect
– Etc
Android L themed launcher, iOS8 style launcher, stock launcher, Google Now Launcher, Android L launcher
What’s New
v5.0 update(2014-10-10)
1. Optimize KK Store, add cloud wallpaper
2. Add Galaxy S style (Prime)
3. Add Photo Frame widget
4. Add Kids Zone
5. Translation: add Spanish,Malay; update Czech,Polish

Requires Android: 4.0 and up


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: