(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 29, 2014

စိတ္ေကာက္ေနတဲ ့ခ်စ္သူကုိေခ်ာ ့ဖုိ ့အတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားနဲ ့live wall paperအလန္းေလး


 ဒီေန ့ဦးအာကာlive wall paperအလန္းေလးတင္ေပးလုိက္ပါတယ္
ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္လည္း လုံး၀နားလည္းသေဘာေပါက္လုိက္မယ္
ဒါေပမဲ ့ဦးေလး ကေတာ ့ထက္ရွင္းျပေပးပါမယ္ 

အသုံး၀င္းပုံမ်ား

  • သင္ ့ေရးခ်င္းေသာစာသားေရးလုိရျခင္း

  • အသဲႏွလုံးထည္ ့သြင္းလုိရျခင္း

  • ျမွားနတ္ေမာင္ထည္ ့သြင္းလုိရျခင္း

  • ျကယ္ပြင္ ့(star)ထည့္သြင္းလုိရျခင္း

  • ေနာက္ခံအမ်ဳိးအစားမွာ (မိမိပုံထည္ ့လုိရျခင္း)

  • ေနာက္ခံ အေရာင္းေျပာင္းလဲလုိရျခင္း

  • ပုံနဲ ့စသားမ်ားကုိ အေရာင္းေျပာင္းလဲလုိရျခင္း

  • အေရအတြက္ ဥပမာ(၄၈)စသည္အေရအတြက္ျကဳိက္သေလာက္ေပးလုိရျခင္း

  • ပုံဆုိက္မ်ား ေရြးခ်ယ္လုိရျခင္း

  • အေႏွး×အျမန္ ကုိယ္ျကဳိက္သလုိ ခံစားခြင္ ့ရွိျခင္း 

စုံေနတာပဲဗ်ာ က်န္တဲ ့အစိတ္အပုိင္းကေတာ ့မိတ္ေဆြတုိ ့ေဒါင္းယူျပီးမွ
ကုိယ္တုိင္းစမ္းသပ္လုိက္ပါေတာ ့ Download 3 linkခ်ေပးထားပါတယ္ 
ျကဳိက္တဲ ့linkကေနေဒါင္းယူႏုိင္ပါတယ္  

ဦးအာကာ software
ဦးအာကာ(ACME MOBILE)
www.ooarkar.com

No comments: