(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 11, 2014

ကမၻာ့နာမည္အႀကီးဆံုးဂိမ္းေလး Machineers v1.0 Apk

Machineers Apk

ကမၻာ့နာမည္အႀကီးဆံုးဂိမ္းေလး Machineers v1.0 Apk ေလးပါ အခုမွ အသစ္ထြက္လာတာပါ
နဂို PC Game မွာထျကေဆာ့လို႔ေကာင္းတဲ့ဂိမ္းေလးပါ အခုAndroid Version နဲ့ထြက္လာေတာ့
ဘယ္လိုေန/ေဆာ့ လို႔ေကာင္းမလဲေဆာ့ၾကည့္လိုက္ေနာ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Download>> Machineers v1.0 Apk | 240 MB | Resumable Links |
Requires : Android 4.0 and up |
Machineers is a construction puzzle game with quirky robots and wonderful machines!
Machineers
Game Review:
Tt is your job to repair broken contraptions and build your own mechanical inventions with your toolbox full of gears, belts, cables and plenty of other parts.
Help out the townsfolk by repairing their machines: the DJ machine, a coin-operated crane, and a mechanical arcade machine, and many more. After mastering the skills of a true Machineer, get ready for your next challenge: build yourself a vehicle and drive it to River City!
Features:
  • 12 beautiful, handcrafted, and challenging puzzle machines
  • Puzzle sandbox mode for infinite possibilities to create vehicles
  • First of five episodes plays in an amusement park with ferris wheel, miniature train set, arcade and many other fascinating machines.
  • Cloud Save: Save your game state across all your devices
Machineers will be released episodically. There are five episodes, or “cities” on the way, and each city contains 12 puzzles. Every episode will let the player build a specific vehicle. Episode one is all about cars. From there, boats, hot air balloons, rocket ships, finally a teleporter.
Machineers - screenshot
Machineers - screenshot
Machineers - screenshot
Machineers - screenshot

Download ►: ►''Here ''

                   ►: ►''Part 1 ''
                   ►: ►''PArt 2 '' 

     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: