(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 30, 2014

ေမွာ္စြမ္းအားရွင္တစ္ေယာက္ေန၇ာကေနသ၇ဲေတြကိုတိုက္ခိုက္တဲ့ဂိမ္းေလး Magic Clash: The Village APK Full Version ေမွာ္စြမ္းအားရွင္တစ္ေယာက္ေန၇ာကေနသ၇ဲေတြကို
တိုက္ခိုက္တဲ့ဂိမ္းေလး Magic Clash: The Villageဂိမ္းေလး ဗားရွင္း အသစ္ေလးထြက္လာလိုပတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္နည္းပညာ)
Magic Clash: The Village Apk Full Version,New update with version 1.0.0

Defend your village from the attack of hordes of zombies and monsters using the power of your magic.

You can use a great variety of spells of different levels:
Screenshot:

||Game:  Magic Clash: The Village APK  ||
||Version:  1.0.0  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/.MagicClashTheVillage  ||
||Mod:   --  ||

APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: