(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 31, 2014

လူရိုင္းေတာတြင္းသားဂိမ္းေလး Manuganu 2 Mod APK V1.0.2 Unlocked Levels and Adfree

  လူရိုင္းေတာတြင္းသားဂိမ္းေလး Manuganu 2 Mod ဂိမ္းေလးပါ ေပါ့ေပါ့
ပါးပါးနဲ့ေဆာ့လို႔ေကာင္းတဲ့ဂိမ္းေလးမို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ေအာက္မွာ
ေဒါင္းၿပီးေဆာ့လိုက္ပါ (ပုသိမ္နည္းပညာ)
Manuganu 2 Apk Mod Unlocked All Levels and Ads ,New update with version 1.0.2

Manuganu is back with lots of action and brand new features for new adventures. Help him in his quest to rescue his best friend.

To run away from enemies and dodge the obstacles use the halt feature. In Manuganu timing is everything.
In this release, Manuganu, has fly and swim features, which can easily be controlled with a single touch and it will be more challenging than ever with the improved climb feature.

Screenshot:


||Game: Manuganu 2 APK   ||
||Version:  1.0.2  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:   https://play.google.com/.Manuganu2 ||
||Mod:  Unlocked   ||

 
APK :

Download ►: ►''Apk ''

Data :

Download ►: ►''Data ''

     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: