(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 30, 2014

ဗီဒီယိုဖိုင္အစံု ၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ MAVEN Music Player (Pro) v2.37.17 Apk

MAVEN Music Player (3D,Lyrics) apk
 
ဗီဒီယိုဖိုင္အစံု ၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ MAVEN Music Player (Pro) v2.37.17 Apk ေလးပါဗားရွင္း အသစ္ေလး ထြက္လာလို႔တငေပးလိုက္ပါတယ္ေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ပါ(ပုသိမ္နည္းပညာ)
MAVEN Music Player (Pro) v2.37.17 Apk | 5 MB | Resumable Links | Requires Android:2.2 and Up |
My charming MAVEN Music Player!
MAVEN Music Player (Pro)
What’s new in this version :
  • Added control button(play, pause, ffw, rew), album art in nowplaying window.
  • Added favorite in playlist
  • Other minor enhancements and bug fixes.

App Review:

Take a music trip with MAVEN Music player, and find out its fantastic control features and unbeatable audio quality. It delivers all the Maven 3D surround effect which presents dynamic and fantastic sound to listeners with real time synchronized lyrics.
Even when using external stereo speakers, multi-channel virtual surround effect offers you highly immersive listening environment.
MAVEN Solution (Multiform Audio Virtualizing & Enhancing Nexus)
1. XOME-i
No headaches, no hurting ears on earphone use. Sound comes out of head and ears, so it creates a feeling like listening through speakers while using earphones and headphones. It provides richer and cleaner sound quality. Enjoying High fidelity audio is available on mobile devices with XOME-i.2. LIVE
Realization of 3 dimensional presence of powerfully reverberating sound when listening with earphone or speaker by creating the feeling of appreciating music in an actual live concert hall.3. MEX
Reinforce insufficient reproductive capability of low-pitched and high-pitched sounds, while reinforcing stereo component of sound in order to further widen width of the stereo sound.4. EQUALIZER
Equalizer will adjust levels of each frequency band of sound, enabling the user to adjust the quality of a tone to his taste.
This Solution is provided with a type that the user can adjust levels of each band like 9 band, or in preset type or in userset type. Provided preset can be configured with maximum 13 kinds including VOICE, JAZZ, CLASSIC, ROCK, DANCE, etc.5. EVS
Now, you can enjoy virtual surround sound through your normal stereo speakers. Virtual 5.1 Speaker is a solution that enables creation of wider and affluent stereo sound images under such environment. Voices are placed in front of you and ambient sound appears all around you… just like a live performance
(Technical support)① This version is compatible with Android 2.2 or higher
② Support Audio Formats : mp3, ogg, wav, mp4, m4a, flac (Don’t support wma, amr)(Main Feature)1. MAVEN Effect(3D sound)
A. XOME-i(Externalization), Live(Reverberation), Mex(Maestro), EVS(Virtual Speaker)
B. 9 band graphic equalizer, 13 default preset (Voice, Jazz, Classic, etc), Custom preset (Save, Remove)
2. Response Curve of Equalizer
3. Volume Control (Media Volume, Pre Volume, Left/right channel adjustment)
4. Display lyrics in tag including lyrics search via Alsong plugin (Provided by ALsong)
5. Brightness control
6. Play music by artits, albums, songs, playlists, genres and folders
7. Songs search
8. Songs Rescan
9. Playlist management
10. Multi Select, Delete, Play, Add to Playlist
11. Rename
12. Repeat and Suffle
13. 3 configurable widget types (size: 4×1, 4×2, 4×4)
14. Read Phone state
(In order stop/resume playback during incoming / outgoing calls,
Player requires read only rights to read phone state)
15. BlueTooth
16. Lock Screeen
17. Sleep Timer
18. Fade In/Out
19. Ringtone
20. Moving the SD Card
21. Help of Play, Volume, EffectLanguage Translations
1. English
2. Korean
3. Chinese
4. Japanese


 Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: