(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, October 21, 2014

ရုပ္ထြက္ေကာင္းေကာင္းနဲ့ေဆာ့ကစားရမဲ့ The Maze Runner Mod APK V1.1.12 Unlimited Money and Unlocked


  ရုပ္ထြက္ေကာင္းေကာင္းနဲ့ေဆာ့ကစားရမဲ့ The Maze Runner ေလး ဗားရွင္း အသစ္ေလးထြက္လာ လို႔ဂိမ္းေကာင္းေလးေတြကို မွေဆာ့ ကစားျခင္တဲ့ ေဘာ္ဒါေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္(ပုသိမ္အိုင္တီ)
The Maze Runner Apk Mod Unlimited Gold and Gems,New update with version 1.1.12

Join the community of Gladers are trapped in the center of an ever-changing deadly maze. Run for your life while dodging falling boulders, fiery pits, and gushing aqueducts! Collect clues to unlock the Maze and complete new levels. Choose your runner for speed and stamina, and race the clock to escape before the Maze seals shut!
Screenshot:||Game:   The Maze Runner APK ||
||Version:  1.1.12  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:   https://play.google.com/mazeRunner ||
||Mod:  Unlimited coin and Gems + Unlocked Character   ||

APK + OBB:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: