(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, October 7, 2014

ဖုန္းထဲကေလးေနတာေတြသိမ္းထားလို႔ရတဲ့ MEGA Storage Manager

MEGA Storage Manager-1 MEGA Storage Manager-2

 ဖုန္းထဲကေလးေနတာေတြသိမ္းထားလို႔ရတဲ့ MEGA Storage Manager ေလးဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလို႔
အသံုးလိုေနသူေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Get access to MEGA cloud services from your Android Mobile device!
This application supports managing your MEGA cloud storage, including:
– Automatic setup for Camera folder synchronization
– Option to setup sync for any folder on your phone (including internal/external SD cards)
– Synchronization can be setup in two ways, either from your
device to the cloud or from the cloud to your device– File and folder uploads and downloads
– Share support (for direct uploads from other applications)
– Access to folders/files shared to you by other MEGA service users
– Creating share links/downloading shared files by providing share link generated by other users
– Resource management (moving, deleting, renaming files and folders on the cloud storage)
– Included local storage browser for file/folder choosing when uploading
– Notifications with progress displayed during uploads/downloads
– Opening downloaded files directly from notification view
– Setting up synchronization for any folder on your phone
– Italian localization by Federico Cappelletti
– Spanish localization
– French localization by Slaci0n
– Czech localization
– Accessing shared folders (shares by other MEGA users)
To setup synchronization of any folder from the cloud to your phone, long-press cloud folder, choose “Setup sync” action from the action bar and you are ready to go!
In order to setup synchronization of data from your device to the cloud, open “SYNC” tab and choose “Sync folder” option, choose what you want to sync and where you want it to be synced (cloud folder) and you are ready to go.
Please see settings screen for detailed setup of synchronization behavior.
All setup synchronizations can be viewed on “SYNC” tab.
All downloads by default are stored under “Downloads” folder on your android device. Default download location can be changed trough settings.
Please use : mega.co.nz/#register to register on MEGA cloud services (you will be presented with registration screen and you MUST accept agreement imposed by MEGA).
If you would like a new feature included in one of the next updates, please write to ahbabdevworks@gmail.com or leave your comment in the review section.
Size : 2.1M
Current Version : 2.0
Requires Android : 2.3.3 and up

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)
ေဒါင္းနည္းမ်ားမသိပါက ဒီမွာ သြားၾကည့္ေပးပါခင္ဗ်ာ

No comments: