(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 10, 2014

လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ဂိမ္းေကာင္းေလး METAL SLUG DEFENSE Mod APK V1.9.0 Unlimited Medal ad SP


လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ဂိမ္းေကာင္းေလး METAL SLUG ကေတာ့ၾကမ္းၾကမ္း
ရမ္းရမ္း non stop တိုက္ခိုက္ေဆာ့ ကစားရမဲ့ဂိမ္းေကာင္းေလးပါေဆာ့
ကစားလို၇င္ေတာ့ ေအာက္မွာေဒါင္းပါ  (( ပုသိမ္အိုင္တီ ))
“METAL SLUG”, the pinnacle of 2D action-shooting on NEOGEO returns in a Tower Defense / Strategy game on Android! Command your troops in order to seize the throne of the world’s best “METAL SLUG” player!

Send your units to the battlefield and take over enemy bases with a
simple tap of your finger!
Use the METAL SLUG Attack, along with other unique special attacks to turn the tide in battle, and the goddess of victory will smile upon you!!||Game:  METAL SLUG DEFENSE APK  ||
||Version:  1.9.0  ||
||Android:  2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/com.snkplaymore.android003  ||
||Mod: Unlimited SP / Medal  ||

APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: