(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 11, 2014

ModernCombat 4: Zero Hour v1.1.7c Apk (ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္းတိုက္ခိုက္ရမဲ့ဂိ္မ္း)

Modern Combat 4 apk
Modern Combat 4: Zero Hour ဂိမ္းေလးကေတာ့  ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္းတိုက္ခိုက္ရမဲ့ဂိ္မ္းေကာင္းပါ
ရုပ္ထြက္ေကာင္းေကာင္းနဲ့ ရန္သူေတြကိုတိုက္ခိုက္ေဆာ့ကစားရမဲ့ အက္ရွင္ဂိမ္းေကာင္း
ပါေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ပါ (ပုသိမ္အို္င္တီ)
 Modern Combat 4: Zero Hour v1.1.7c Apk | 1.1 GB| Resumable Links | Requires Android:2.3 and up |
The #1 Action FPS game is back on smartphone with a new chapter to push the boundaries of mobile gaming even further!
Modern Combat 4: Zero Hour
What’s in this version:
 • Support for Android L
 • Various bugs fixed

Game Review:
In the wake of nuclear warfare, the only chance to avoid global devastation is in the hands of the few elite soldiers who must track down and rescue the world’s leaders from a frighteningly familiar terrorist group.
DIVE INTO THE MOST MEMORABLE ACTION SHOOTER EVER
 • Feel the story’s dramatic intensity and see both sides of the story by also playing the villain, Edward Page.
 • Dominate the battlefield with a new tactical movement system!
 • Wage war all over the world from Antarctica to Barcelona!
EXPERIENCE CONSOLE QUALITY GRAPHICS AND SOUND
 • Feel the chaos of the battlefield with console-like graphics, lifelike animations and dynamic objects.
 • The first Gameloft title powered by the Havok Engine for amazing ragdoll effects and the most realistic feeling vehicles ever.
 • Improved sound & voice acting performed by a renowned studio in the movie industry.
ENJOY A FULLY REDESIGNED MULTIPLAYER MODE
 • Forge your own gameplay profile online with an improved loadout system & over 20,000 weapon arrangements!
 • A new specialization system with redesigned skills.
 • Lead your character to the top of the online leaderboards with a new ranking system!
For all fans of actions games, FPS (First-Person Shooters), war games, multiplayer & online games, and for all players who want to dominate the battlefield!

apk download
Download APK+ Patch  

| OBB: Part1 Part2 Part3 Part4 Part5 Part6

     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: