(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 4, 2014

movie ေတြကို အေကာင္းဆံုးၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ HD Video Player Pro


HD Video Player Pro-1 HD Video Player Pro-2

movie ေတြကို အေကာင္းဆံုးၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ HD Video Player Pro ေလးဗားရွင္းအသစ္
ထြက္လာလိုပတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Description
“HD video player Pro”, the best video player.
The professional version of the “HD video player” supports all the most popular video formats without any conversion.
It smart core technology automatically detects the video format, making it easier for you to enjoy smoother, better quality video.

“Video!” In the everyday use of your phone will become increasingly important, “HD video player Pro” is the best media player for Android Market, allowing you to fully enjoy mobile video brings you happiness, it is completely free!
We guarantee that you are using, you will love it.
If you are seeking a better user experience and user interface, the professional version of the video player will be your ultimate choice.
Features:
– The video formats supported: avi, m4v, mp4, wmv, flv, mpeg, mpg, mov, rm, vob, asf, mkv, f4v, ts, tp, m3u, m3u8.
– Fast library scan . It will scan your phone’s video, allowing you to more easily manage the video.
– tag editor
Disclaimer:
– “HD video player Pro” development based on Android open source library . While adhering to Apache License 2.0 .
Size : 10M
Current Version : 3.0.4
Requires Android : 4.0 and up

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: