(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 5, 2014

ကြန္ျပဳတာ သံုးMusicPlayer ေကာင္းေလးMedia Player Classic - Home Cinema 1.7.7


mpc-hc

 ကြန္ျပဳတာ သံုးMusicPlayer ေကာင္းေလးMedia Player Classic - Home Cinema 1.7.7  ေလးဗားရွင္းအသစ္
ထြ႕္လာလို႔ update ကိုမွသံုးျခင္တဲ့ေဘာ္ဒါေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Media Player Classic - Home Cinema (MPC-HC), a derivative of Media Player Classic, is a no-nonsense alternative to the Windows Media Player. MPC-HC isn’t flashy but it works with nearly any media format. MPC-HC uses DXVA
technology to pass decoding operations to your modern video card, enhancing your viewing experience. And MPC-HC supports both physical and software DVDs with menus, chapter navigation, and subtitles.
Supported Decoding:
MPEG-1, MPEG-2 and MPEG-4 playback. Media Player Classic is capable of VCD, SVCD and DVD playback, without the need to install any additional software or codecs. It has built-in codecs for MPEG-2 video and codecs for LPCM, MP2, AC3 and DTS audio, and also contains an improved MPEG splitter that supports playback of VCDs and SVCDs using its VCD/SVCD/XCD Reader. A *.mp4 and MPEG-4 Timed Text support added. An AAC decoding filter makes MPC suitable for AAC playback in MP4. MPC Home Cinema also has H.264 and VC-1 with DXVA support, DivX, Xvid, and Flash Video formats is available in MPC HC. MPC can also use the QuickTime and the RealPlayer architectures. Media Player Classic supports native playback of OGM and Matroska container formats.

Supported Video, Audio and Image File Formats:
WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG, MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV.
Highlights of this release:
  • Fixed a crash affecting DVD playback with subtitles on 64-bit builds
  • Worked around a bug in the latest NVIDIA driver (v344.11) which caused a corrupted display of 10-bit videos
  • Improved HEVC decoding: software decoding should be up to twice faster and hardware accelerated decoding is now available (but still experimental so disabled by default)
  • Improved subtitle renderer and subtitle queue (more than twice faster on complex subtitle scripts)
  • Support for audio cover art
  • New Arabic and Thai translations. Remember that you can help us translating MPC-HC to your language.
For the complete changes see the changelog.

Download: MPC-HC 1.7.7 (x86) |


     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: