(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 23, 2014

ဖုန္းအားအျမန္၀င္ေစမဲ့ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလး MX Battery Saver v1.5.9

MX Battery Saver-1 MX Battery Saver-2

 ဖုန္းအားအျမန္၀င္ေစမဲ့ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလး MX Battery Saver v1.5.9 ဗားရွင္း အသစ္ေလး
ထြက္လာပါတယ္ ဒီေကာင္းေလးကေတာ့ ဖုန္းအားအျမန္၀င္ေစၿပီး ဖုန္းအားကုန္မဲ့ setting ေတြကိုလည္း
လိုသလိုျပဳ ျပင္သံုးစြဲနိုင္ပါတယ္ ေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
MX Battery Saver, your super battery savior.
Easy to use Battery saver! Extend your battery life!
Save power, extend battery life and perfect experience of using phone with MX Battery Saver!
MX Battery Saver is a powerful yet easy to use power manager app specifically designed to extend battery life and optimize using habit.
Battery Saver you can easily manage Mobile Data, WiFi and CPU speed, you can keep power consumption under control (e.g. disabling connectivity when the battery runs low), schedule regular Synchronization events, enable or disable connectivity for specific apps, auto-toggle WiFi depending on your location, and much more.
Key Features:
– 4 Preset Profiles (from default mode to full customization)
– Shows battery percent in the notification bar.
– Fast wifi/gps/data/bluetooth switch.
– Easy and Intuitive User Interface
– Home screen Battery Widgets
– Mobile Data toggle automation
– 2G/3G toggle automation**
– WiFi toggle automation + Auto-Disabling option
– Location-aware WiFi Control (e.g. enable WiFi only at home/work, disable it otherwise)
– Battery Consumption Optimization (e.g. when screen off, battery under threshold, etc.)
– Comprehensive Connectivity Scheduling (regular schedule, night time/peak time, week days/weekends)
– Connectivity Control for Specific Apps with Interactive Training mode
– Smart Brightness control
Also, tutorials in Easy Battery Saver will tell you how to deal with multi tasking and how to charge your battery healthily.
MX Battery Saver is easy to use by four preset saving modes and advanced customized mode. Just choose one mode, the battery problems will go away.
General Saving Mode, it has the basic network control, screen control and the sleep schedule to meet your normal battery saving needs.
Super Power Saving Mode, it can keep your phone’s standby time as long as possible; you won’t have to worry about whether your phone dies at crucial moment due to running out of battery any more.
Alert Saving Mode, screen control and the sleep schedule to meet your normal battery saving needs.
Advanced Customized Mode, it is the best choice for fanciers; you can set all the values as you like, let your phone running in your way. The more, waiting for you to find!
Size : 2.2M
Current Version : 1.5.9
Requires Android : 2.2 and up

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: