(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 3, 2014

ကိုယ္ပိုင္name card ေလးေတြလုပ္လို႔၇တဲ့ Business Card Maker


Business Card Maker-1 Business Card Maker-2


***** Business Card Maker *****
Business Card Maker ေလးကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္name card ေလးေတြလုပ္လို႔၇တဲ့ Business Card Maker ေဆာ့
၀ဲေကာင္းေလးပါ ဒီဇိုင္ေးလးေတြလဲလန္းတယ္ေနာ္ ေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ပါ  (ပုသိမ္အိုင္တီ)
It is the application which makes your business card in a minute by following these easy 3 steps.
– Choose your business card from list.
– Enter details of your business.

– Enjoy !!! Save and share your Business Card.
This app having following features.
– New UI design with new Business Cards.
– It contains 8 different card that suits your business.
– It contains 7 different fonts that suits your personality.
– It also saves your details that you enter, so it will be instant next time.
– You can view your earlier made Business Cards.
For any feedback or queries, please post on our facebook page or mail us.
Facebook Page: facebook.com/unifiedappsrdx
Version 1.1
– Minor crash fix on Samsung S3, S4
Version 1.2
– Fix the design of last Business Card which is stretched
– Fix the problem of Apostrophe (‘) in your details that causes crash
Size : 4.8M
Current Version : 2.0
Requires Android : 2.2 and up

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: