(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 9, 2014

ဖုန္းေလးေနတာေတြ ရွင္းလင္းေပးမဲ့ Naver Cleaner (Free optimizer)


Naver-Cleaner-(Free-optimizer)-1 Naver-Cleaner-(Free-optimizer)-2

ဖုန္းေလးေနတာေတြ ရွင္းလင္းေပးမဲ့ Naver Cleaner (Free optimizer) ေလးက ဗားရွင္းအသစ္ေလးထြက္
လာလိုပ အသ့ုးလိုမယ္ထင္လိုပ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
No need to worry about your smartphone getting slower and slower! Keep your phone optimized at all times like a new one, fast and light, without being bothered every time.
NAVER Cleaner app optimizes your smartphone by cleaning your memory, removing apps, organizing files, cleaning automatically and even boosting your games. Save your battery and speed up your
phone!
(‘NAVER Cleaner’ app is now beta version. We are making our best efforts serve you better with a more stable service. Please leave us your comments.)
[Key Features] *Easy Memory Cleaning
Clean your memory by just tapping a button once when your smartphone seems to be slowing down. Keep your phone fresh and new just like a new one.
*Automatic Memory Cleaning
Cleaner app automatically cleans your memory when you turn on the screen or use other applications and keeps your smartphone to stay fast all the time.
*File Deletion
Delete useless files while leaving your memorable pictures and videos untouched!
NAVER Cleaner will find useless files such as cache, large files, and remaining files upon app deletion.
*Application Removal
You don’t seem to feel your phone getting faster no matter how many times you clean up?
Use NAVER Cleaner app to delete rarely used or automatically executed applications. You phone will surely become faster while saving your battery.
* Game Boost
Boost up your slow or lagging games for a faster and lighter game play experience!
Should you encounter with issues or errors while using the app, please leave your inquiries at NAVER Cleaner Customer Service Center ( m.help.naver.com/support/service/main.nhn?serviceNo=9747&lang=en ).
If you leave your opinion only on the review page, precise confirmation and answer are not guaranteed. (email inquiry : navercc@naver.com)
—-
Contact Developer:
Fl. 16, NAVER Green Factory, 6 Buljeong-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
(phone: 82-1588-3820)
Current Version : 1.0.3
Requires Android : 2.3.3 and up

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: