(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 15, 2014

အ၇မ္းလန္းတဲ့ Nova Launcher Prime v3.1.1 Beta 1 Apk


Nova Launcher Prime v3.1.1 Beta 1 Apk
 အ၇မ္းလန္းတဲ့ Nova Launcher Prime ေလးဗားရွင္း အသစ္ေလးထြက္လာလို႔ လန္ခ် အသစ္ေတြမွ ႀကိဳက္တဲ့ ေဘာ္ဒါေတြအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အို္င္တီ)Nova Launcher replaces your home screen with one you control and can customize. Change icon themes, colors, layouts, animations and more.

• Ok, Google – Use Google Search’s hotword right from the home screen, just say the words Ok, Google. Note: Google does not support all devices or locales yet. This limitaiton applies to Nova Launcher as well.
• Color Theme – Set the highlight accent color for the launcher
Also individual Color controls for labels, folders, unread count badges, drawer tabs and background
• Icon Themes – Find thousands of icon themes for Nova Launcher on the Play Store
• Subgrid positioning – Much greater control than standard launchers, Nova Launcher allows you to snap icons or widgets half way through the desktop grid cells
• Customize App Drawer – Custom tabs, Vertical or Horizontal scrolling, Custom effects
• Infinite scroll – Never far from your favorite page, loop through the desktop or drawer continously
• Backup/Restore – Sophisticated backup/restore system allowing you to backup your desktop layout and launcher settings
• Scrollable Dock – Create multiple docks and scroll between them
• Widgets in dock – Place any widget in your dock, such as a 4×1 music player widget
• Import Layout – No need to rebuild your desktop from scratch, Nova Launcher can import from most popular launchers. Including the one that came with your phone.
• Fast – Nova Launcher is highly optimized to do it’s work quickly and quietly, keeping the animations smooth and letting you use your phone as fast as you can move your fingers.
Nova Launcher Prime
Unlock the following extras by purchasing Nova Launcher Prime
• Gestures – Swipe, pinch, double tap and more on the home screen to open your favorite apps
• Unread Counts – Never miss a message. Unread count badges for Hangouts, SMS, Gmail and more using the TeslaUnread plugin
• Custom Drawer Groups – Create new tabs or folders in the app drawer
• Hide Apps – Keep a clean app drawer by hiding never used apps
• Icon Swipes – Set custom actions for swiping on app shortcuts or folders
• More scroll effects – Such as Wipe, Accordion, and Throw
What’s New
Drawer transition animations (Circle, Slide Up, Zoom, Fade) Settings – Drawer – Transition Animation. Circle not compatible with all devices
App Drawer Search (Settings – Drawer – Menu Action Icons – Search, or Long-press empty desktop space – Nova Actions – App Search)
Fixes and optimizations

Instructions:

1. Uninstall previous version of Nova Launcher and Tesla Unread plugin
2. Install Nova Launcher and the Tesla Unread plugin from my package (not from Google Play).
3. Enjoy!
This is patched version, fully unlocked prime funstions. No prime key is required.
If your ROM came with Nova Launcher you’ll have to remove it before installing this

Download By►: ►''Tusfiles ''

Download By►: ►''Solidfiles ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)
ေဒါင္းနည္းမ်ားမသိပါက ဒီမွာ သြားၾကည့္ေပးပါခင္ဗ်ာ

No comments: