(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 22, 2014

ဒီဇိုင္းအလန္းေလးနဲ႔ Nova Launcher Prime v3.2 Apk

Nova Launcher Prime apk
ဒီဇိုင္းအလန္းေလးနဲ႔ Nova Launcher ေလးဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလို႔ Nova Launcher ကိုမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ေဘာ္ဒါေတြအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 Nova Launcher Prime v3.2 Apk | 3 MB | Resumable Links | Requires Android:4.0 and up |
Highly customizable, performance driven, home screen replacement for Android 4.0+
Nova Launcher Prime
What’s in this version :
  • Lollipop Circle Folder Animation (Settings – Folder – Transition Animation)
  • Lollipop Scroll indicator (Settings – Desktop – Scroll Indicator)
  • Lollipop Icon Theme for Calculator, Clock, Contacts, Downloads, Email, Dialer, Settings and SMS (Settings – Look Feel – Icon Theme)
  • Preview of scroll effects in Settings
  • Optimizations and fixes

App Review:

Nova Launcher Prime unlocks the following features in Nova Launcher:
Drawer Groups:
Folders in App Drawer
Unlimited custom tabs
Organize apps into tabs and folders in the app drawer
Gestures
Quickly start Nova Actions or Apps from gestures on the desktop, such as pinching, swiping or two-finger swiping.
Hide Apps
Keep a clutter free drawer by hidding never used apps.
Dock Swipes
Get more use out of your dock apps by setting swipe-actions
Unread Counts
Never miss an email. Unread count badges for SMS, Missed calls and Gmail. Counts show in the dock, desktop, drawer and folders.
More Scroll Effects
(If Prime is not activating please try Nova Settings > Restart Nova Launcher or emailing me with your google order number and I can send you a code)
Nova Launcher Prime - screenshotNova Launcher Prime - screenshot

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: