(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, October 14, 2014

မူရင္းpasswordမသိပဲpasswordေျပာင္းနည္း..............!!

မူရင္းpasswordမသိပဲpasswordေျပာင္းနည္း..............!!                                                       
သူငယ္ခ်င္းေတြကိုဂ်လယ္က်မယ္ 100% working ........D
(0r)သင္သံုးေနတဲ့facebook Accaunt ေမ့သြားရင္ျပန္ယူနည္း....!!!
step 1-Facebook Accaunt Setting
step 2-Security
step 3-Deactivate your account.
step 4-မွာေအာင္ကအတိုင္းလာမယ္
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I spend too much time using Facebook.
I have a privacy concern.
I don't find Facebook useful.
I don't understand how to use Facebook.
My account was hacked.
I have another Facebook account.
This is temporary. I'll be back.
I get too many emails, invitations, and requests from Facebook.
I don't feel safe on Facebook.
Other
step 5-'Dလိုဆိုရင္ေတာ့My account was hacked.ကိုကလစ္ျပီးေတာ့hereကိုclick!လိုက္ပါ
step 6-ကိုတင္ညြန္ ့ေပါ့ဗ်ာ.!!
step 7-ျပီးသြားရင္passwordအသစ္ကိုထည့္ေပးရမွယျဖစ္ပါတယ္...!!
step 8-နစ္ေနရာလံုးကို ယ္ရဲံpasswordအသစ္ထည့္ေပးလိုက္ပါ
step 9-ကိုတင္ညြန္ ့ေပါ့ဗ်ာ.!!
ျပီးသြားရင္ကိုယ္ရခ်ငိတဲ့dataေတြျပန္ယူခ်င္ယူေပါ့ဗ်ာ.............!!
Post By - Aung Phyo -  ေညာင္ဦးသားနည္းပညာ & Technology And Software

No comments: