(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 4, 2014

PayPal v5.7.1 Apk

paypal v5 7 1 apk PayPal v5.7.1 Apk
 PayPal v5.7.1 Apk ေလးမနက္ကမွ ဗားရွင္းအသစ္ေလးထြက္လာပါတယ္ အခုေနာက္ပိုင္းျမန္မာႏိုင္ငံမွာ PayPal user ေတြမ်ားလာတဲ့အတြက္ အသ့ုးျပုဳ ရတာ
လြယ္ကူေအာင္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
paypal-v5-7-1-apk
PayPal Apk
Requirements: 2.1 and up
Overview: Ship cash to your folks, take care of your account, and extra, with the PayPal app. It’s free, stable and extra handy than going to the financial institution, writing tests, or sending presents the previous means.
Description
Pay Smarter. Pay Simpler. Pay Anyplace. The sector’s safer option to pay on-line is now at your favourite eating places, outlets, and extra. Introducing your new digital pockets.
PAYPAL NOW ACCEPTED IN STORES
Take PayPal with you to native retailers, cafes, eating places and extra. Use the app to test in to pay along with your cellphone. We’re simply getting began right here, so appear out for extra places coming quickly.
SEND & REQUEST MONEY
Pay again a pal for lunch. Chip in for a present. Accumulate cash for a piece day out. PayPal means that you can switch cash between chums straight away.
MANAGE YOUR ACCOUNT
Test your stability, see your transactions, and extra —each time, anyplace.
EVEN MORE…
Online or on-the-go, your monetary information is at all times stable with PayPal.
We’re all the time listening so please proceed to ship us feedback or ideas to cell-apps@paypal.com.
What’s New
• Stay logged in to PayPal for your telephone for quicker purchases the usage of One Touch™ (US most effective)
• Bug fixes

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: