(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 4, 2014

PC စက္ေတြျမန္ဆန္ဖို႔နဲ႔ လံုၿခံဳ ေစတဲ့ BeeDoctor makes your PC safer and faster

 PC စက္ေတြျမန္ဆန္ဖို႔နဲ႔ လံုၿခံဳ ေစတဲ့ BeeDoctor makes your PC safer and faster ေလးဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလို႔ PCUser ေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
BeeDoctor is an easy-to-use optimization and security software for PC. BeeDoctor offers a range of features including advanced system cleaning, boot time acceleration, real-time system acceleration, antivirus, and software management.

If you are looking for a powerful optimization and antivirus tool but not in the market to buy one, then BeeDoctor is exactly what you need. A powerful tool to make your PC faster, safer and cleaner combined with Avira antivirus.
BeeDoctor allows you to find and remove the junk files in your PC, delete your internet usage history, and much more. With a detailed startup-manager you can see what all programs, services, drivers, etc start automatically with Windows and optionally disable them.
One-Click runs comprehensive diagnostic tests, fixes PC problems in a flash and leaves your computer running like new. It accomplishes this by automatically finding and repairing problems that cause slower performance and by analyzing and adjusting certain parameters in the operating system.
BeeDoctor is completely free, without hidden payments or feature restrictions.
BeeDoctorBeeDoctor features at a glance:
  • Scan and clean viruses
  • Overall system checkup with just one click
  • Detect and delete all kind of junk, traces and malware
  • Make your PC faster
  • SpeedUp Ball that will boost your CPU and Memory in an instant
  • Check PC overall performance
  • Reduce boot time and speed up your system

Download: BeeDoctor 1.1409.1816


     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: