(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 16, 2014

PC user ေတြအတြက္ဗိုင္း၇ပ္ေတြကို ကာကြယ္ေပးမဲ့ Ad-Aware Free Antivirus+ 11.4.6792.0

 
PC user ေတြအတြက္ဗိုင္း၇ပ္ေတြကို ကာကြယ္ေပးမဲ့ Ad-Aware Free Antivirus+ 11.4.6792.0 ေလး ဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလို႔ တင္
ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Ad-Aware Free Antivirus+ 11 provides powerful anti-virus protection combined with the legendary Lavasoft anti-spyware. It adds to these a behavior-based heuristics real-time protection, download protection and a continuously updated safe browsing functionality that warns you before accessing known malware carrying URLs, to provide all the needed anti-malware protection for the casual computer use.
ad-aware
Complementing its proprietary anti-spyware technology with one of the best antivirus engines available today (Bitdefender), Ad-Aware 11 features a packed, lean and powerful anti-malware solution, without the conflicts or slow-downs typically associated with running multiple security programs.
Extensive in-house tests have revealed that Ad-Aware Free Antivirus+ easily bested some of the most complete security suites from our competitors. This testing revealed that Ad-Aware will closely match Bitdefender’s impressive test results in independent lab tests. With such a powerful engine at its core Ad-Aware 11 will provide serious protection against even the most advanced threats.
What's new in this version:
  • Bug Fixing
  • Better support for Windows 8.1
  • Stability improvement
For the Personal, Pro and Total versions, significant enhancements were made to Active Virus Control as a result of a markedly improved Bitdefender SDK.


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: