(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, October 20, 2014

စာအုပ္ေတြ pdf ဖိုင္ေတြအလြယ္တကူဖတ္ႏိုင္ဖို႔ Moon+ Reader Pro v2.6.6 Apk


Moon+ Reader Pro apk
စာအုပ္ေတြ pdf ဖိုင္ေတြအလြယ္တကူဖတ္ႏိုင္ဖို႔ Moon+ Reader Pro v2.6.6 Apk  ဗားရွင္းအသစ္ေလးထြက္လာလို႔ေဘာ္ဒါေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္( ( ပုသိမ္အိုင္တီ ) )
 Moon+ Reader Pro v2.6.6 Apk | 4.7 MB | Resumable Links | Requires Android:1.6 and up
Your professional ebook reader for Android, supports Text-To-Speech technology.
Moon+ Reader Pro
What’s in this version :
 • Update Russian, French, Vietnamese language packages
 • Long-tap to copy popup footnote content to clipboard
 • Support OPDS OpenSearch term
 • Support e-ink device page turning keys for images/cbz/cbr viewer
 • Fix a note sync bug between devices
 • Fix a pdf text-select incorrect issue

App review:

Professional book reader with powerful controls & full functions.
 • *Support online ebook libraries and personal calibre ebook server.
 • *Read local books with smooth scroll and tons of innovation.
 • Support txt, html, epub, umd, fb2, chm, zip or OPDS, key features:
 • Full visual options: line space, font scale, bold, italic, shadow, alpha colors, fading edge etc.
 • 10+ themes embedded, includes Day & Night mode switcher.
 • Various types of paging: touch screen, volume keys or even camera, search or back keys.
 • 24 customized operations (screen click, swipe gesture, hardware keys), apply to 15 customized events: search, bookmark, themes, navigation, font size and more.
 • 5 auto-scroll modes: rolling blind mode; by pixel, by line or by page. Real-time speed control.
 • Adjust the brightness by sliding your finger along the left edge of the screen, gesture commands supported.
 • Intelligent paragraph; indent paragraph; trim unwanted blank spaces and lines options.
 • “Keep your eyes health” options for long-time reading.
 • Real page turning effect with customized speed/color/transparent; 5 page flip animations;
 • My Bookshelf design: Favorites, Downloads, Authors, Tags; self bookcover, search, import supported.
 • Justified text alignment, hyphenation mode supported.
 • Turn off softkey backlight in night mode option.
 • Backup/Restore options to cloud via DropBox, sync reading positions between phones and tablets.
 • Highlight, Annotation, Dictionary (Offline or Online, support Google, ColorDict, Fora, etc.), Translation, Share functions all in moon+ ebook reader.


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: