(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 31, 2014

ဖုန္းစခရင္က ပံုေတြ အလြယ္တကူမွတ္သာာ.ရိုက္ထားေပးမဲ့ Perfect Screenshot

Perfect Screenshot-2 Perfect-Screenshot-1

ဖုန္းစခရင္က ပံုေတြ အလြယ္တကူမွတ္သာာ.ရိုက္ထားေပးမဲ့ Perfect Screenshot ေလးပါဗ်ာ ဗားရွင္း အသစ္
ေလးထြက္လာလို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္  ((ျပည့္ၿဖိဳး-ပုသိမ္နည္းပညာ ))
Perfect Screenshot will simply and easily wrap your screenshots in the frames of today’s hottest devices.
FAQ
Q: What does this app do?
A: If you have a screenshot, you can import it into this app. From the app, you can save/share your screenshot so it looks like a phone or tablet and not just a rectangle. Instead of sharing just a screenshot of your intricately designed home screen, you can use this app to show what it really looks like on your specific device. (Not every device, color and layout is supported).
Q: OK, but why is it so big?
A1: That’s what she said.
A2: Presently, all of the available frames (and accompanying glare and shadow images) are delivered with the app. That’s more than 160 images. That means the app will be updated every time I add or modify any individual device images.
Q: How do I get my screenshots into the app?
A1: Use the square icon in the app to select one of your screenshots.
A2: Go into your photo app and share a screenshot to Perfect Screenshot.
A3: Take a screenshot and share it directly from the notification area.
Q: Um… so how do I take a screenshot?
A: Usually by pressing the power and volume down buttons at the same time. Not working for you? Check with your favorite, friendly internet community for help.
Q: Are there plans to have the device images as a separate download from the app?
A: Yes, but it’s not done yet. Exact details are still to be worked out.
Features:
-Glare and shadow options
-High and normal resolution options
-Portrait and landscape frames
–Will automatically place landscape screenshots into a landscape frame
-Many, many devices supported. See full list below
-Usually multiple frame options per device
–Click on the lower right “shuffle” button to cycle through available frames
NOTE: This only works with local images, so images from Google Photos backup, or Dropbox (for example) are not currently supported.
Frames available for:
Galaxy S3, S4, S5
Galaxy Tab 8.4, 10.5, 12.2
HTC One (M7), One (M8)
LG G2, G3
Moto G
Moto X
Nexus 4, 5, 7 (2013), 10
Note 2, 3
OnePlus One
Razr
Xperia Z1, Z2
PERMISSIONS:
WRITE_EXTERNAL_STORAGE – Used to save your new screenshots
READ_EXTERNAL_STORAGE – Used to import screenshots already saved to your phone
SPECIAL THANKS
For providing great device frames that are used in this app:
Jeppe Foldager @ blackbearblanc.tumblr.com/
Danish Prakash @ danishprakash.deviantart.com/
Size : 34M
Current Version : 0.6.0.1-beta
Requires Android : 4.0 and up

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: