(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 9, 2014

ဖုန္းထဲမွာတင္ပံုေတြအလြယ္တကူျပဳ ျပင္ႏိုင္တဲ့ PhotoSuite 3 Photo Editor v3.2.323 Apk


PhotoSuite 2 apkဖုန္းထဲမွာတင္ပံုေတြအလြယ္တကူျပဳ ျပင္ႏိုင္တဲ့ PhotoSuite 3 Photo Editor v3.2.323 Apk ေလးဗားရွင္း
ေလးထြက္လာလို႔ေဘာ္ဒါေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အို္င္တီ)
PhotoSuite 3 Photo Editor v3.2.323 Apk | 1.3 MB | Resumable Links | Requires Android:2.2 and
Up |
From the developer of the number one mobile office solution OfficeSuite!
PhotoSuite 3 Photo Editor
What’s in this version :
  • Improvements.

App Review:
PhotoSuite is a photo studio app with wide-ranging capabilities. From Photoshop essentials such as picture editing fun effects, combining of pictures, picture collages and sketching pictures to advanced photo art tools such as working with layers and masks as well as complex selection of objects – PhotoSuite allows you to create astonishing images. Share results with your friends and family in social networks, your cloud storage or via email.
Features:
  • Improve your photos – crop photos, apply fine tone and color changes to get the best of your photos.
  • Use advanced photo designer tools – work with layers to combine pictures and create work-of- art collages.
  • Enhance your images with graphical text and free drawing.
  • Work with picture filters and effects – Invert , Grayscale, Pointillize, Crystallize, Exposure, Posterize, Diffuse, Contrast, Displace, Kaleidoscope, Marble, Ripple, Block, Weave, Oil, Reduce noise, Sharpen, Edge.
  • File formats – PhotoSuite works in its own native format but can open and export images to the commonly used PNG, JPEG and gs formats.
  • Use comprehensive selection tools and grouping of objects to quickly and easily handle parts of your image.
  • Take advantage of your device camera to capture photos and include them in your image projects.
  • Share images – PhotoSuite allows you to share images with your family and friends – in social networks such as Facebook, Google +, Picassa or Twitter; in your cloud accounts like Dropbox (via their third party applications); as email attachments.

PhotoSuite 2 - screenshot thumbnailPhotoSuite 2 - screenshot thumbnailPhotoSuite 2 - screenshot thumbnail

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: