(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, October 27, 2014

သီခ်င္းေတြ ေကာင္းစြာနားဆင္ႏိုင္ဖို႔ PlayerPro Music Player v2.91 Apk

PlayerPro Music Player apk

သီခ်င္းေတြ ေကာ္းစြာနားဆင္ႏိုင္ဖို႔ PlayerPro Music Player   ေလးပါ သံစဥ္ေတြ ကို ကြာလတီ ျမင့္ျမင့္
နဲ႔ ေကာင္းစြာနားဆင္ႏိုင္တဲ့ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလးပါေအာက္မွာေဒါင္းပါ  (( ပုသိမ္အိုင္တီ ))
PlayerPro Music Player v2.91 Apk | 4 MB | Resumable Links | Requires Android:2.0 and up |
The ultimate music player for Android.PlayerPro Music Player is an advanced music and video player for Android 2.x devices.
PlayerPro Music Player
What’s in this version:
  • Fixed a bug affecting the folder view
  • New high resolution default artwork
    • A few bug fixes
    • Added open source licenses section in Settings/About

App Review:
Key features:
* Browse and play your music by albums, artists, genres, songs, playlists, folders, and album artists.
* Video browser and player.
* Automatically downloads missing album artwork, artist pictures and genre illustrations.
* Manually pick your preferred album artwork, artist pictures, genre illustrations from the Internet, the Gallery app, ID3 tags, or album folder.
* Change the user interface of the Player by installing one of the 14 available SKINS, all for free.
* Customize the layout, chosing between GRID or LIST views.
* Read album and artist REVIEWS.
* Download, search and and save LYRICS to your music files using standard ID3 tags.
* Single and group TAG EDITING: title, album, artist, album artist, track, year, genre, comment. Formats supported: mp3, ogg, flac, wma, wav, m4a, mp4 (provided that your phone supports these formats).
* Mixable AUDIO EFFECTS for Android >2.3 devices: 5 band graphic EQUALIZER with default/customizable presets (edit, rename, delete), STEREO WIDENING effect (virtualizer), REVERB effects (large hall, medium hall, plate, small room, medium room, large room), BASS BOOST effect, volume control.
* Free additional DSP PLUGIN for Android <=2.2 or >=2.3 devices: 10 band graphic EQUALIZER with 15 default/customizable presets, PRE-AMP control, BASS BOOST control, volume control, optional VIRTUALIZER control (stereo widening). GAPLESS playback. Auto/Manual CROSSFADE. Go to Settings > Audio and select “Download DSP pack” option to install the free plugin.
* Dolby and SRS sound effects for HTC devices equipped with HTC sound enhancement (HTC desire HD, etc).
* Music stats and SMART PLAYLISTS: Recently added, Top rated, Most played, Recently played, Least played. Build additional custom playlists using the SMART PLAYLIST EDITOR and the many different criteria it offers: album, artist, title, play/skip count, last played/added, rating, is a podcast, duration, year etc. All smart playlists are AUTO-UPDATED.
* Import and export music history and ratings from your favorite desktop music player: Songbird, Winamp, Windows Media Player, MediaMonkey …
* Music folder selection.
* Choice of 2 LOCK SCREEN widgets with many customization options: unlock slider, sound toggler, skip tracks using volume buttons, swipe gestures, background selection, controls selection, time display, skin selection …
* Choice of 5 different home screen WIDGETS (4×1, 2×2, 3×3, 4×4, 4×2). All widgets are customizable and skinnable: 6 different SKINS available, option to display artist picture instead of album artwork, option to display ratings, shuffle/repeat controls etc.
* NOTIFICATION STATUS support: display album artwork, title, album and artist, play/pause, skip forward and stop CONTROLS (ICS only) in notification status.
* Supported SCROBBLERS: Simple Last.fm, Scrobble Droid, Official Last.fm app.
* SLEEP TIMER with fade out.
* SHARE text notifications, album/artist artwork on your favorite social networks: Twitter, Facebook, Gmail, Picassa etc.
* HEADSET support. Customize long press and double/triple press actions.
* Library wide SEARCH. VOICE search support.
* SWIPE gestures (player: swipe album art to skip songs, browsers: swipe left to play next, swipe right to play last).
* SHAKE IT feature: give your phone a shake to play next/previous song (e.g.: shake top to bottom or bottom to top to play next/previous song).
* Create playlist SHORTCUTS.
* APP2SD support.
… and many other features to discover !


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: