(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, October 27, 2014

ရဲကား မီးေရာင္စံုနဲ႔ အသံစံုပါ၀င္တဲ့ Police Lights And Siren Free

Police Lights And Siren Free-1 Police Lights And Siren Free-2

ရဲကား မီးေရာင္စံုနဲ႔ အသံစံုပါ၀င္တဲ့ Police Lights And Siren Free ေလးပါ ဘာရယ္ေတာ့မဟုတ္ပါ ဘူး
တခ်ိဳ ႕ ေနရာေလးေတြမွာ အသံုး၀င္မယ္ထင္လို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (( ပုသိမ္အိုင္တီ ))
Police Lights And Siren turns your mobile device into a virtual police car. Take complete control with user programmable light sequences, individual light texture configuration, real-time speed modulation, and configurable sounds. No excessive permissions or aggressive advertising so if you’re looking for the best lights and siren app on the market with the most features and configurations, download with confidence!
Lights features:
*Completely programmable with easy to use built-in step sequencer
*Multiple preset light sequences
*Save custom light sequence
*Load custom light sequence
*Slider speed control
*28 unique configurable light textures
*Siren sounds
Siren features:
*Configurable Siren Tones
*Hi-Lo, Phaser, Yelp, Wail, Horn, Radio
*Manual button for chirp and stall
*MULTI mode for simultaneous sirens
Ringtones features:
*24 high quality police inspired ringtones
*balanced audio
*save as ringtone, notification, or alarm
*assign to contacts
Size : 8.5M
Current Version : 2.14
Requires Android : 2.2 and up

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: