(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 31, 2014

ဖုန္းRAM ေလးေနတာေတြရွင္းေလးေပးၿပီး ဖုန္းကိုေပါ့ပါးေစတဲ့ Smart RAM Booster Pro v3.97 ApkSmart RAM Booster Pro v3.97 Apk
ဖုန္းRAM ေလးေနတာေတြရွင္းေလးေပးၿပီး ဖုန္းကိုေပါ့ပါးေစတဲ့  Smart RAM Booster Pro ေလး ဗားရွင္းအသစ္ေလး ထြက္လာလို႔ ဖုန္းသံုးသူတိုင္ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ Smart RAM Booster Pro ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္နည္းပညာ)
The best optimization tool. This is former Smart RAM Booster.
Highlights of Smart Booster
► Smart RAM Booster: small widget to adaptively boost RAM from anywhere
► Fast cache cleaner: one click to clean cache
► Quick SD Card cleaner: efficiently scan and clean junk created by million apps
► Advanced application manager: optimize your devices by hibernate, disable, auto-start apps
Smart RAM Booster
The most beautiful part of this app is a small, configurable widget that places on top of any app and one-click to RAM boost.
Most of Android devices bundle with limited memory. Android task manager will selectively kill low priority tasks in order to
reserve memory to higher priority task. That’s not always run at an appropriate time, causing low responsive apps, lagging,
especially when you launch a new app after heavily browsing web pages. It causes a worse experience.
RAM Booster comes with auto-boost in 4 levels: aggressive, strong, medium, gentle.
☆ Aggressive: kill most of low priority apps
☆ Strong: Kill apps that is low priority as well as consume lightly below an “average”
☆ Medium: kill apps that consumes memory above an “average”
☆ Gentle: kill only apps that uses considerable memory
There are 5 ways to boost
☆ Auto-boost: boost automatically under RAM available & timing conditions
☆ Overlay widget – Enable RAM Booster overlay widget (on by default), adjust widget’s position, and tap on widget to boost anytime you want
☆ Home screen widget – one tap to boost (long-press your home screen>Widget to add RAM Booster widget)
☆ Notification bar – one tap to boost (toggle notification bar visibility in app’s setting)
☆ Boost Now – tap this button from app’s main screen
Fast cache cleaner
☆ 1-click to clean cache
☆ Show detail internal cache and external cache
☆ Select apps that use most cache
Quick SD Card cleaner
☆ Show SD card partition
☆ Scan for junk folder, big files, orphaned files
☆ Nice photo cleaner, music cleaner
☆ Notify for low storage usage
Advanced application manager
☆ Easily backup, uninstall unused apps
☆ App2SD – recommend apps to move to sd card
☆ Hibernate rarely used apps to save battery
☆ Disable system apps
☆ Scan auto-start apps
☆ Manage backup (.apk) files
What’s New
[Updated] new languages: Finnish, Ukrainian, Czech, Slovakia
[Fixed] minor bugs

Requires Android: 2.2 and up


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)
ေဒါင္းနည္းမ်ားမသိပါက ဒီမွာ သြားၾကည့္ေပးပါခင္ဗ်ာ

No comments: