(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 16, 2014

ရန္သူေတြ၀ိုင္းေနတဲ့ ဖိုက္တာေနရာကေနေဆာ့ကစားရမဲ့ Redeemer: Mayhem v1.1.5 Apk


Redeemer: Mayhem Apk
ရန္သူေတြ၀ိုင္းေနတဲ့ ဖိုက္တာေနရာကေနေဆာ့ကစားရမဲ့ Redeemer: Mayhem ဂိမ္းေလးပါ
အမုန္းတိုက္ခိုက္ရမဲ့အက္ရွင္ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 Redeemer: Mayhem v1.1.5 Apk | 45 MB | Resumable Links | Requires : Android 4.1 and up |
Play as an ex-priest turned dark avenger, out to revenge the massacre of his congregation by a ruthless drug cartel!
Redeemer: Mayhem
What’s new in this version :
 • Improved performance.
 • Increased offscreen enemy indicators accuracy.
 • Full language support for: French, German, Portuguese

Game Review:
Track down drug lords and their henchmen and send them all straight to hell.
In Redeemer you take on drug traffickers and unleash mayhem on them! Run and gun as you blast your way through wave upon wave of highly trained gangsters who will stop at nothing to see you dead.
Features:
 • Highly detailed HD Graphics!
 • Extremely intense dual stick gameplay. Can you survive?
 • 15 Powerful weapons to pickup and use: Pistol, Desert Eagle, .AK-47, M4, Goblin, P90, SCAR, Minimi, Shotgun, Spas Shotgun, MP7, M14, Cheytag, Flame Thrower, and a Grenade Launcher.
 • Face over 125 waves of merciless enemies across 15 exciting and hand crafted levels which take you all over Mexico: from the city streets, to the desert, through the small towns and much more.
 • Powerup your hero with 4 powerful pickups to help you overcome the overwhelming onslaught of deadly cartel gunmen.
 • High quality graphics and gameplay.
 • Collect “Substance” in order to get into “rampage” mode and special powerups.
 • Social Features allow you to invite your friends, post to Social Media and much more.

Redeemer: Mayhem - screenshot
Redeemer: Mayhem - screenshot
Redeemer: Mayhem - screenshot
Redeemer: Mayhem - screenshot


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: