(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 4, 2014

ဇာတ္လမ္းသြားဂိမ္းေကာင္းေလး République APK Full Version

  République Apk Full Version ,New update with version 1.0
ဇာတ္လမ္းသြား၈ိမ္းေကာင္းေလး République ေလးဗားရွင္းအသစ္
ထြက္လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
RÉPUBLIQUE is an intense, thrilling, and topical, stealth-action game that explores the perils of government surveillance in the Internet Age.
You receive a desperate call from Hope, a mysterious woman trapped inside an oppressive totalitarian state. By hacking into the nation's elaborate surveillance network and taking control, you guide Hope through a web of danger and deception across five thrilling episodes.

Screenshot:

||Game:  République  APK  ||
||Version:  1.0  ||
||Android : 3.0  ||
||Market: AmazonStore   ||
||Mod:  --   ||

APK:
SF: PART 1 + PART 2 + PART 3 + PART 4 + PART 5 

No comments: