(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 9, 2014

ေရဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ဂိမ္း Riptide GP2 v1.2.2 Apk


Riptide GP2 apk

ေရဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ဂိမ္း Riptide GP2 v1.2.2 Apk ဂိမ္းေလးပါဗားရွင္း
အသစ္ေလးပါေဆာ့လို႔ေကာင္းလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)

Riptide GP2 v1.2.2 Apk | 46 MB | Resumable Links |
Requires Android:2.3 and up
Riptide GP2 kicks everything into overdrive, with intense online multi-player races, upgradeable hydro jets and riders, improved graphics, an all-new career mode, and a whole new stunt system with dozens of new tricks!
  Riptide GP2
What’s in this version :
* Fixed potential crash on some x86 devices

Game review:
Featuring rocket-powered hydro jets racing around futuristic tracks across a dynamic and interactive water surface, Riptide GP2 delivers a fast, fun, and visually stunning racing experience.
From Vector Unit, developers of acclaimed racing games Riptide GP, Beach Buggy Blitz, Shine Runner, and Hydro Thunder Hurricane!
FEATURES:
ONLINE MULTI-PLAYER
Show off your skills and your custom-tuned hydro jet in 4-way online battles with friends and players around the world!
ALL NEW CAREER MODE
Play through Race, Hot Lap, Elimination, and Freestyle events to earn XP and cash that can be used to upgrade your hydro jet, unlock new stunts, and increase your rider’s performance.
ALL NEW WATERCRAFT
Collect 9 powerful new hydro jets, and upgrade their performance and colors to gain an edge on your competition.
ALL NEW STUNT SYSTEM
Unlock and master 25 outrageous new stunts. Wow the crowd, charge your boost and make your competition eat wake.
• GAME THE WAY YOU WANT
• Seamlessly supports multiple control configurations for tilt, touch-screen, and gamepad play.
GOOGLE PLAY GAME SERVICES
Race online, earn achievements and keep your game synced to the cloud with your Google account.
CUTTING EDGE TECH
Powered by the all-new Vector Engine 4, Riptide GP2 builds on the original game’s stunning visuals, with extra-detailed HD graphics!
OPTIMIZED FOR TEGRA 4
Featuring additional optimizations exclusively for Tegra 4: higher-resolution textures, complex shaders, dynamic lighting, and real-time shadows. As featured in Tegra Zone! Play it on NVIDIA SHIELD!


Riptide GP2 - screenshot thumbnailRiptide GP2 - screenshot thumbnail

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: