(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 9, 2014

သီခ်င္းသံစဥ္ေတြကိုေကာင္းစြာနားစဥ္ႏိုင္မဲ့ Rocket Music Player Premium v3.2.0.10 Apk


Rocket Music Player Premium apk
သံစဥ္ေတြ နာေထာင္ဖို႔အေကာင္းဆံုး Rocket Music Player Premium v3.2.0.10 Apk ေလးဗားရွင္း
အသစ္ေလးပါ သီခ်င္းသံစဥ္ေတြကိုေကာင္းစြာနားစဥ္ႏိုင္မဲ့ေဆာ့၀ဲေကာင္
ေလးပါေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)


 Rocket Music Player Premium v3.2.0.10 Apk | 4 Mb | Resumable Links | Requires Android:2.1 and up |
A Player for Music Lovers.!!!
Rocket Music Player Premium
App Review:
Rocket Music Player was designed with both the easy and advanced listener in mind. The easy to use interface allows you to browse to the music you want to hear faster without getting bogged down in details and extra buttons. Additionally, advanced options give you an opportunity to create your own music listening experience with quick playlist editing and a dynamic equalizer.
This free version contains key features focused on streamlining your music player interaction including:
☆ Browse and play your music by albums, artists, genres, songs, podcasts and playlists
☆ Create and edit playlists within the player
☆ 5 band graphic equalizer (Android 2.3+)
☆ iSyncr Live Lists dynamically update while playing
☆ Fade in and out when playing and stopping songs
☆ Controllable from the lockscreen
☆ Podcast bookmarking
☆ 4×1 and 4×2 widget
☆ Support for most scrobbling apps
When combined with iSyncr, an app for syncing your iTunes music with your Android device, Rocket Player allows you to:
☆ Sync new playlists and playlist changes back to iTunes
☆ Sync podcast bookmarks to and from iTunes
☆ Sync song ratings to and from iTunes
☆ iSyncr Live Lists dynamically update while playing
To take your music listening to the next level, upgrade Rocket Player with the Rocket Player Premium Unlocker. The Premium version unlocks the following features:
☆ Album art downloading
☆ 10 band graphic equalizer
☆ Assign an equalizer preset to a song, genre, playlist, artist, album, or podcast
☆ Preamp
☆ Right/Left balance control
☆ Gapless playback
☆ Crossfading
☆ Play Apple Lossless (ALAC)
☆ Albums marked gapless in iTunes will play gapless when used with iSyncr
Start/stop time from iTunes is used when used with iSyncr
In the works:
☆ Folder view
☆ Tag editing


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: