(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 22, 2014

ဂိမ္းေကာင္းေလး RollerCoaster Tycoon 4 Mobile Mod APK Free Shopping


  RollerCoaster Tycoon 4 ဂိမ္းေလးေဆာ့ၿပီး RollerCoaster ၿမိဳ ဳ႔ေတာ္တည္ေဆာက္ရေအာင္ဗ်ာ (ပုသိအိုင္တီ)

Download RollerCoaster Tycoon 4 Mobile Apk Mod Unlimited Money ,New update with version 1.1.1.4

We are thrilled to announce RollerCoaster Tycoon® 4 Mobile™ including Queue Lines! Enjoy a whole new level of customization, watch your peeps line-up and wait for rides while increasing the BUZZ each one produces. Build your park, make your peeps happy, and play with millions of other players online today! The game includes all new mini-games including slots and others!

Create and share your ultimate theme park. Construct incredible roller coasters. Building your theme park is only the first step in your journey to become the ultimate tycoon!


Screenshot:


||Game:  RollerCoaster Tycoon 4 Mobile APK  ||
||Version:  1.1.1.4  ||
||Android : 4.0  ||
||Market: https://play.google.com/.rct4m   ||
||Mod:  Unlimited Money   ||

INFO:
-Even though your curency value is negative, you still able buy any items.

Download ►: ►''Apk ''

Download ►: ►''OBB ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: