(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 3, 2014

Root Cleaner v3.3.1 Apk

Root Cleaner v3.3.1 Apk
 Root Cleaner ေလးဗားရွင္း အသစ္ေလးထြက္ လာပါ တယ္ အသံုးျပဳ ေနသူေတြအဆင္ေျပအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဗ်ာ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
ROOT IS REQUIRED!!!
UNIQUE APP WHICH KEEPS YOUR DEVICE CLEAN AND ALSO GREAT FOR USING WITH RAM MANAGER!

Simple and effective application which a lot increases your peformance by cleaning your system. You can choose between quick cleaning and full cleaning. Quick cleaning clears your memory, file cache, etc. and you can do that without reboot. Full cleaning requires reboot, but it makes really total maintenance of your system. Full cleaning is also great when you want to flash other ROM or kernel, so it will clean your device to prevent any problem. Application is also great application manager, you can uninstall, clear data and freeze or unfreeze your system and non-system applications.
FEATURES:
★Quick cleaning
-Restart system UI
-Clean memory
-Clean drop caches
-Clean empty folders
-Clean dormant folders
-Clean useless folders
-Clean useless files
-Clean leftovers
★Full cleaning
-Battery calibration
-Clean dalvik cache
-Clean init.d folder
-Fix permissions
-Clean empty folders
-Clean dormant folders
-Clean useless folders
-Clean useless files
-Clean leftovers
★App manager
-Uninstall app
-Clear app data
-Freeze app
-Unfreeze app
★Info
-Total memory
-Internal storage
-External storage
-Cache
-Data
-System
-Read cache
★Other
-Log
-Quick cleaning interval
-Exception list for files and folders
★Languages
-English, Czech, Slovak, Russian
What’s New
Fixed problem with freezing applications in Russian language

Requires Android: 2.1 and up


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: