(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 17, 2014

ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ကပံုေတြရိုက္မွတ္ထားေပးမဲ့ Screenshot Ultimate Pro v2.9.18 Apk

Screenshot Ultimate Pro v2.9.18 Apk
 ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ကပံုေတြ/ ဂိမ္းရမွတ္ေတြ Screenshot ရိုက္တာတို႔စတာေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလးပါေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Now you can take a snapshot easily on your Android device (no root required: read the faq how). Take screenshots on your tablet, phone or other Android device without ads!
Share, draw, add text to a screenshot or even send/edit multiple screenshots!
★Most complete screenshot app!★
Why is Screenshot Ultimate Pro the perfect screen capture app? Well, it has the most features and supports over 16 different capture methods. If this app can’t take a screenshot no other screenshot app will!
Trigger methods
– Overlay icon which is visible on top of all screens
– Shake
– Service icon click
– Audio
– Power (dis)connect
– Folder listener
– Webserver
– Camera hardware button
– Long click search hardware button
– Custom shortcut
– Widget button
– Button inside the app
– Intent (Tasker / Locale support)
– Interval
– Cronjob
– Light
– Proximity
For every trigger separately you can set: do after, vibrate, sound, toast, timeout, countdown and more!
Features
– No ads!
– Edit taken screenshot: draw, add text, crop, add information (android version, wifi ip, date/time, etc), rotate, mirror, switch colors, overlay an image, use your own editor, effects (sepia, grayscale, etc)
– Share taken screenshot: apps (Email, Picasa, Memo, etc), or upload to Imgur, Glowfoto, ImageShack, POST to server, TwitPic, Tumblr
– View all taken screenshots and select multiple for sending, create zip, edit and more!
– Automatically apply “Screenshot Adjustments” to every taken screenshot
– Multiple capture methods (over 16) with an auto detect option so you can select the best option
– Set default save folder and filename and image format (PNG or JPEG)
– Tablet support!
– Set optional custom shutter sound
– More!
What’s New
– Improved Tasker plugin and Locale plugin support
– Added ‘Light’ and ‘Proximity’ triggers
– Better tablet support
– Lots of bug fixes!

Download By ►: ►''Tusfiles ''

Download By ►: ►''Solidfiles ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: