(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 19, 2014

Sdcard partitionပိုင္းရန္


Software အမည္  MiniPartition
For                              pc (window)
အညႊန္း                       SDကဒ္ကိုဖုန္းRAMတိုးအသုံးျပဳျခင္းစသည္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္အသုံးျပဴႏိုင္သည္အသုံးျပဳနည္းပါဝင္သည္

အလြယ္တကူသုံးႏိုင္ရန္Portableျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္

Filesize                         19 MB

Dropbox မွေဒါင္းယူရန္

မွတ္ခ်က္
Dropboxသည္downloadပမာဏကန္႔သတ္မႈရွိပါသျဖင့္IDMလိုdownloaderမ်ားအသုံးျပဳျခင္းမွေရွာင္ေပးပါ
ကားတိုက္ျခင္းခံရပါမည္မိမိကဲ႔သို႔အျခားသူမ်ားလည္းရယူဦးမည္ဆိုတာေလးသတိမူေပးပါ
ေက်းဇူးတင္ပါသည္

http://www.nayminthuratgo.blogspot.com      

          မွာလည္းရယူႏိုင္ပါသည္

 Download 

No comments: