(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 11, 2014

ဆိုင္ေတြမသြားဘဲ အိမ္မွာဘဲေဆာ့ေတာ့ မယ္ Slot Machine+ v6.3.7 Apk


Slot Machine+ v6.3.7 Apk

Slot Machine+ v6.3.7 Apk ဂိမ္းေလးကို ဆိုင္ေတြမသြားဘဲ အိမ္မွာဘဲေဆာ့ေတာ့ မယ္ ဗ်ာ ဗားရွင္း
အသစ္ေလးထြက္လာလိုပတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Play Slot Machine+, pro version of popular Vegas Casino Style Slot Machine.

★ THE SLOT+ ADVANTAGE ★
– No Ads
– High Paying ‘Get Xtras’ Bonus – upto $25,000/week! (Free version pays only $10,000)
– Higher Payouts Mini Games On Reels: Video Poker & Horse Racing
– Unlocked PROGRESSIVE SUPER JACKPOT
★ TOP FEATURES ★
– Play with 5 paylines upto 50 levels
– Loads of high rewarding casino games
– Progressive Jackpot. Free chips every 60 seconds!
– Online Worldwide Leaderboards to compete
– 2x MULTIPLIERS & Nudge/Hold to improve your winnings
What’s New
Brand New Update v6.2.1
Bug fixes reported by players
Optimization

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: