(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 8, 2014

အာကာသဒီဇိုင္းေနာက္ခံေလး Space Symphony 3D Pro LWP v1.0 Apk


Space Symphony 3D Pro LWP Apk

အာကာသဒီဇိုင္းေနာက္ခံေလး Space Symphony 3D Pro LWP v1.0 Apk ေလးဗားရွင္း
သစ္ထြက္လာလိုပတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Download>> Space Symphony 3D Pro LWP v1.0 Apk | 28 MB | Resumable Links | Requires : Android 2.2 and up |
One of the most amazing Space 3D live wallpapers on Google Play for your phone or tablet!
Space Symphony 3D Pro LWP
App Review:
 Amazing colorful fully 3d space environment includes planets, nebulas, asteroids, meteors and all you need to customize your own universe. 10 different cameras will allow you to match your perfect view and cinematic camera will take you to fantastic virtual tour.
Do not rely on screenshots, you have to download it to understand the real 3D impact!
Please, comment, thanks!
SPACE SYMPHONY 3D PRO LWP made with OPEN GL 2.0 and optimized to consume low resources and also not to drain your battery.
Installation: The main screen (long press) → Live Wallpaper → SPACE SYMPHONY 3D PRO LWP
On some devices the first loading can be a little bit slow, just give it half a minute.
Space Symphony 3D Pro LWP - screenshot thumbnailSpace Symphony 3D Pro LWP - screenshotSpace Symphony 3D Pro LWP - screenshot

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)
ေဒါင္းနည္းမ်ားမသိပါက ဒီမွာ သြားၾကည့္ေပးပါခင္ဗ်ာ

No comments: