(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 24, 2014

လန္ခ်ာဒီဇိုင္းအလန္းေလး SquareHome.Phone (Launcher) Full v1.5.6 Apk


SquareHome beyond Windows 8 Full apk

လန္ခ်ာဒီဇိုင္းအလန္းေလး SquareHome.Phone (Launcher)   ေလးပါ ဒီဇိုင္းေလးကေတာ့ လန္ထြက္ေနတာဘဲ လန္းလို႔ ဗားရွင္းအသစ္ေလးပါတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)

 SquareHome.Phone (Launcher) Full v1.5.6 Apk | 650 KB | Resumable Links | Requires Android:2.2 and Up |
Try to make your own home screen which is the easiest, wonderful launcher of Windows phone style!
SquareHome.Phone (Launcher) Full
What’s in this version :
 • supports Hungarian
 • fixed some bugs


App Review:
You can decorate very easily an Android phone to either of WP8 style or Nokia X launcher style.
Features:
 • Drag out the application drawer from the right edge of screen.
 • drag out the menu from the left edge of screen.
 • create a tile by dragging an application, shortcut or widget.
 • select multiple tiles and merge them into a folder.
 • resize the tile by dragging right-bottom corner.
 • control the size of widget in a tile by clicking the central button when resizing it.
 • change the style and form of a tile.
 • so many forms are supported: auto image, custom image, CPU load, available memory, battery level, missed calls, unread messages, unread Gmails, date/time…
 • apply a theme or icon pack easily.
 • easy search for applications, shortcuts and widgets.
 • hide useless applications.
 • assign behaviors to many gestures.
 • other many intuitive features.


SquareHome.Phone (Launcher) - screenshot thumbnailSquareHome.Phone (Launcher) - screenshot thumbnailSquareHome.Phone (Launcher) - screenshot thumbnailSquareHome.Phone (Launcher) - screenshot thumbnailDownload ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: