(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 19, 2014

လူႀကိဳက္အမ်ားဆ့ံုးဂိမ္းေလး Temple Run 2 Mod APK V1.11.1 Unlimited Coin and Gems

  လူႀကိဳက္အမ်ားဆ့ံုးဂိမ္းေလး Temple Run 2 Mod APK V1.11.1 Unlimited Coin and Gems ေလးဗားရ်င္းအသစ္နဲ႔ အခန္းသစ္ေတြ
ပါ၀င္လာလို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 Temple Run Apk Mod Unlimited Gold and Gems, New update with version v1.11.1

With over 170 million downloads, Temple Run redefined mobile gaming. Now get more of the exhilarating running, jumping, turning and sliding you love in Temple Run 2!

Navigate perilous cliffs, zip lines, mines and forests as you try to escape with the cursed idol. How far can you run?!
||Game: Temple Run APK ||
||Version: 1.11.1 ||
||Android: 2.3 and up||
||Market Link: https://play.google.com/com.imangi.templerun2 ||
||Mod: Gold + gems ||

APK
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: