(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 17, 2014

သူခိုးဂိမ္းေကာင္းေလး Thief: Tiny Clash Mod APK Unlimited Money and Powerup

သူခိုးဂိမ္းေကာင္းေလး Thief: Tiny Clash Mod APK ေလးပါ ရုပ္ထြက္
ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဆာ့ကစားလိုပေကာင္းတဲ့ သူခိုးဂိမ္းေလးပါ ေဆာ့က
စားလိုရင္ေတာ့ ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Thief: Tiny Clash Apk Mod Unlimited Money and Powerup,New update with version 

The world is again in danger. This time it can be destroyed not by a comet or asteroid. This time everything is much more serious. People’s greediness and cunning destroy it from the inside. A lot of heroes, who rebelled against this reality, have died. The reality swallowed everyone except our Thief. He is like modern Robin Hood. Thief robs the rich and selfish villains and gives everything to the poor. His brave heart and clever mind help him in any situation. It was so until now. At present our young hero encounters a completely new type of evil and only you can help him to cope with it.


Screenshot:

||Game:  Thief: Tiny Clash APK  ||
||Version:  1.0.6  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/.Thief  ||
||Mod:  Unlimited Money and Powerup   ||

INFO"
- create folder "com.RyderGlobal.Thief" inside Android/obb/here
- copy obb inside the folderAPK:
Download ►: ►''Apk ''

OBB
Download ►: ►''OBB ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: