(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 12, 2014

ရန္သူေတြမလာႏိုင္ေအာင္ ဟန္႔တားရမဲ့ဂိမ္း Tower Rush Mod APK Unlimited Coin and Gems

Tower rush Apk ဂိမ္းေလးကေတာ့ ရန္သူေတြမလာႏိုင္ေအာင္ ဟန္႔တားရမဲ့ဂိမ္း ေကာင္းေလးပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Mod Unlimited Coin and Gems ,New update with version 1.0

Play your new “Running game” – Gravity Transformer from the makers of “RUN RUN 3D”, Transporter & Bike racing 2014! You main objective is to Run through the path to collect neon, jump & slide through the obstacles & tilt your device to change the direction of your transformer. Feel the real gravity & 3D environments with real fast game play.Screenshot:

||Game:  Tower rush APK  ||
||Version:  1.0  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/.tower.rush2  ||
||Mod:   Unlimited Gold and Gems  ||

INFO:
- Coin increase instead of decrease.
- Alot of gems

APK: Fixed Corrupt file

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: