(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 4, 2014

ဂိမ္းေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးTriangle Madness v1.0 Apk


Triangle Madness Apk

ဂိမ္းေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးTriangle Madness ဂိမ္းေလးကေတာ့ ေထာင့္ျဖတ္ေတြမထိေအာင္
ဖုန္းနဲ့လိုသလို တိမ္းေစာင္းေဆာ့ကစားရမွာပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ) 
Download>> Triangle Madness v1.0 Apk | 6 MB | Resumable Links |

Requires : Android 2.3.3 and up |
Guide the triangle through hazardous obstacles and try to achieve the end goal!
Triangle Madness
Game Review:
TRIANGLE MADNESS IS FINALLY HERE AND AVAILABLE FOR iOS!
– LAUNCH SALE: 99cents –
* DOWNLOAD TODAY! *

Shift up and down to avoid the darkness of triangles.
WARNING: HIGHLY ADDICTIVE!!!
Watch out for special POWER UPS and POWER DOWN items to increase and decrease the speed of the triangle!
[How to play]
Touch to go in one direction & lift to go in the other, it couldn’t be simpler!
WHAT ARE YOU WAITING FOR!? DOWNLOAD TODAY & JOIN THE MILLIONS WHO ARE PLAYING *TRIANGLE MADNESS* and show them how victorious you really are!
Triangle Madness - screenshot thumbnailTriangle Madness - screenshotTriangle Madness - screenshotTriangle Madness - screenshot

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: