(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 30, 2014

ေပ်ာက္ေနတဲ့ပစၥည္းေတြရွာေဖြတဲ့ဂိမ္းေလး Undead Rising APK Full Version


Undead Rising Apk ဂိမ္းေလးကေတာ့ ေပ်ာက္ေနတဲ့ပစၥည္းေတြရွာေဖြ
တဲ့ဂိမ္းေလးပါ မိမိရဲ့ အျမင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ ဆိုတာဂိမ္းေလး
ေဆာ့ၿပီးစမ္းၾကည္လိုက္ေနာ္ ( ပုသိမ္နည္းပညာ)
Full Version ,New update with version 1.0.5

Aaaaargh, the undead are rising! Maybe they have been drawn by Halloween craziness, or perhaps it is just their time!

Undead Rising contains 20 spooky levels strewn with hidden items that change each time you play.
Screenshot:


||Game:  Undead Rising APK  ||
||Version:  1.0.5  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/.houndeadrising  ||
||Mod:   --  ||

APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: