(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 10, 2014

ရုပ္ထြက္ေကာင္းေကာင္း နဲ့ၾကည့္ရႈႏိုင္မဲ့ Video Player (HD Video, Media)


Video Player(HD Video, Media)-1 Video Player(HD Video, Media)-2


ရုပ္ထြက္ေကာင္းေကာင္း နဲ့ၾကည့္ရႈႏိုင္မဲ့ Video Player (HD Video, Media) ေလးဗားရွင္း
အသစ္ထြက္လာလို႔ ေဘာ္ဒါေတြအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတတယ္ ((ပုသိမ္အိုင္တီ))
Video Player is a highly efficient and convenient video playback tool.
It can plays most multimedia files as well as discs, devices, and network streaming protocols.
We ensure that your file is played in the original resolution, through the optimization of the encoding format file playback speed and effectiveness to achieve the best results.

Supported video formats,
3g2, 3gp, 3gp2, 3gpp, amv, asf, avi, divx, dv, f4v, flv, gvi, gxf, iso, m1v, m2v, m2t, m2ts, m3u8, mkv, mov, mp2, mp2v, mp4, mp4v, mpe, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mpg, mpv2, mts, mtv, mxf, mxg, nsv, nuv, ogm, ogx, ps, rec, rm, rmvb, tod, ts, tts, vob, vro, webm, wm, wmv, wtv, xesc,
Supported audio formats,
3ga, a52, aac, ac3, adt, adts, aif, aifc, aiff, amr, aob, APE, awb, CAF, dts, flac, IT, m4a, m4p, MID, mka, mlp, mod, mpa, mp1, mp2, mp3, mpc, mpga, OGA, ogg, oma, opus, ra, ram, rmi, s3m, spx, tta, voc, vqf, w64, wav, wma, wv, xa, xm
Features:
* Plays most local video and audio files.
* Play network streams (including adaptive streaming), DVD isos.
* Quick start, smooth playback support.
* Small memory, simple operation.
* Smart media library for audio and video files, easier and faster to find all your media files.
* Browse folders directly.
* Support for multi-track audio and subtitles.
* Supports auto-rotation, aspect-ratio adjustments.
* Supports gestures to control volume and brightness.
* Playback speed control.
* Set sleep timer.
* Add subtitle file
* Includes a widget for audio control
* Supports audio headsets control, cover art and a complete audio media library.
* History playlist.
It is both an audio and a video player. The most powerful Media player in Android Market.
The best way to enjoy your movie and music.
Please enjoy the smooth playback experience by Video Player!
———–
Disclaimer:
This app is based on VLC for Android Beta, and licensed under the GNU General Public License ver3 or later.
Video Player project: github.com/SuperShark09/Video-Player
VLC for Android Beta original project: git.videolan.org/?p=vlc-ports/android.git
GNU General Public License: gnu.org/licenses/
Size : 8.5M
Current Version : 1.7.3
Requires Android : 2.1 and up

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: