(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 26, 2014

ဖုန္းမွာ virus ေတြကိုသတ္ေပးမဲ့ AntiVirus for Android™ v1.1.3 Apk

Cover art
 ဖုန္းမွာ virus ေတြကိုသတ္ေပးမဲ့  AntiVirus for Android ေလးဗားရွင္း အသစ္ေလးထြက္လာလို႔ 
အသံုးလိုမဲ့ ေဘာ္ဒါေတြအတြက္ ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Android User မ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး Antivirus အသစ္ေလးတစ္ခုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနက်အတိုင္းပါပဲ Antivirus ဆိုတာကေတာ့ Computer မွာေရာ Phone မွာပါမရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေနတဲ့ Application တစ္ခုပါ။ Trojans, Malware, Spyware, PUAs, Aggressive Adware အျပင္ အျခားေသာ Virus ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း သတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေရးၾကီးတဲ့ Data မ်ားျဖစ္တဲ့ photos, videos, contacts, SMS messages, MMS messages အားလံုးကိုလည္း Backup / Restore လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။ အျခားေသာ အသံုးတည့္ေစမယ့္ Feature ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ပါေသးတယ္ အေသး စိတ္ကိုေတာ့ ေအာက္မွာဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။ Android OS 2.3.3 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားမွာ အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။

Antivirus Protection
It's nice knowing that someone has your back, and when you
install "Antivirus Security for Android" you know you are protected at all times.
With a deep scan option as well as automatic new app
scans - you know that viruses, malware and trojans don't stand a chance.
• Detects threats consisting of Virus, Trojans,
Malware, Spyware, PUAs, Aggressive Adware, and more
• Deep Scan & SD Scan
• Real–Time Protection Automatically scans new apps
"Antivirus Security for Android" industry leading virus scanning technology has been
reviewed and rated highly by an independent 3rd party antivirus
testing authority. This technology allows for a very high percentage
rate of successful malware detection along with statistically zero
false positives.
Security
Put your phone on lockdown from security and privacy risks! With
"Antivirus Security for Android" Security you can view a list of all you apps and their
permissions in an easy to understand format, with possible risks
prioritized and highlighted, and then chose what to trust and what to
remove.
• Full Permissions Audit on All Apps for Security & Privacy Risks
Trusted Apps List Management
Privacy
Keep your private information private with "Antivirus Security for Android" Privacy
Protector. Quickly clear text messages, market searches, browser
history, call logs, map history and other potentially sensitive
information all in one place - quick and easy!
• Clears up to 9 Sensitive Data Logs with one click
Backup
Your phone is loaded with important information, but what if
you were to lose it? With "Antivirus Security for Android" Backup you can have
peace of mind knowing that your photos, videos, contacts,
SMS messages, MMS messages and phone logs are backed up
safely. If your phone is ever lost, stolen or destroyed this
information can easily be retrieved from the cloud using
another phone or any computer that has internet access.
Safe, secure and easily accessible - what more could you need?
Signal Booster
Never lose an important call to bad reception again with
"Antivirus Security for Android" Signal Booster. Not only does this feature strengthen your
signal with the mere tap of a finger, but enhanced navigation systems
display the relative positioning of nearby cell phone towers so you
never need to be out of range when you need it most.
Phone Tracker
It is anybody's nightmare to lose their phones with all the
valuable information store on their devices. The Phone
Tracker gives Android users peace of mind keeping their
devices safe and secure. By logging into www.androidsantivirus.com
users can locate their lost device on a Google Map
"Antivirus Security for Android" - Complete Android Safety
*Android is a trademark of Google Inc.

AntiVirus for  Android™ - screenshot     AntiVirus for  Android™ - screenshot

AntiVirus for  Android™ - screenshot     AntiVirus for  Android™ - screenshot

AntiVirus for  Android™ - screenshot     AntiVirus for  Android™ - screenshot

AntiVirus for  Android™ - screenshot

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: