(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 9, 2014

ဖုန္းထဲကအသံေတြလိုသလို တိုး/က်ယ္ ႏိုင္တဲ့ Volume Ace v3.3.4 Apk

Volume Ace v3.3.4 Apk
 ဖုန္းထဲကအသံေတြလိုသလို တိုး/က်ယ္ ႏိုင္တဲ့ Volume Ace v3.3.4 Apk ေလးဗားရ်င္းအသစ္ထြက္လာလိုပတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Volume Ace is a Volume Manager that allow you to fast and easily manage your device volume levels. You can create profiles and switch or select them straight from the widgets. Schedule profiles to apply automatically.

Features:
• Create your own volume presets. Now each profile can save his own Ringtone, Notification and Alarm tone.
• Scheduler : Schedule profiles to apply automatically at the time and day you choose.
• Timer: Set a profile temporarily for x hours and minutes. Useful for meetings, movies etc. so you don’t forget to turn off the “silent” profile.
• Plugs : Automatically switch to profiles of choice when plugging Earphones, Desk or Car.
• Set Mode(From widget too): Silent, Vibration & Normal.
• Cycle through profiles by tapping widget
• Tone picker for Ringtone, Notification and Alarm
• Sounds while adjusting volume (using the actual tone)
• 10 Widgets with volume levels and profiles
• Custom colors/style to widgets and main screen (Orange, Azure, Green, Red, White, Vintage, Blue Yellow, Pink and Purple)
• Volume Locker: Prevent ringer and/or media volume to be changed outside the app.
• Bluetooth volume
Languages available: Cs,De,Da,En,Es,Fr,Ko,He,It,Iw,Pl Ru & Tw.
What’s New
Version 3.3.4
• Is now possible to rename profiles
• You can now set the Timer from the profile page (long press the profile name)

Requires Android: 2.0 and up


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: