(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 5, 2014

Windows 10 Tech Preview EN-US (64x bit) ISO + Product Key

သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတေနတဲ႔ အသစ္ေလးျဖစ္တဲ့ Windows 10 Tech Preview (x64)
ေလးထြက္လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္က 3.82GB ရွိပါေသာေၾကာင့္ ဖိုင္ကို 13 ဖိုင္ခြဲျပီး 1 ဖိုင္ကို
 300 MB ျဖင့္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဖိုင္ထဲမွာ USB bootable ေလးပါ ထည့္ေပးထားပါတယ္။ USB bootable ျဖင့္ Burn လွ်င္ slow speed ျဖင့္ Burn ပါ။ windows မွာပါ၀င္တဲ့ဒီဇိုင္းပံုေတြကိုေအာက္မွာ
ၾကည့္ပါ။Product Key ပါထည့္ေပးထားပါတယ္။ windows 32xbit ကိုမၾကာခင္တင္ေပးပါမယ္...


How to install the Windows 10 Technical Preview
First, you have to go to the Windows Insider Program page, and sign up for an account by clicking “Get started” at the bottom. Then, click “Join now” on the next page. From there, you’ll have to sign in with your Microsoft account. On the next page, you’ll find a link that says “install Technical Preview.” Click on that.
You’ll then be taken to a page with multiple download links for 32-bit and 64-bit versions of the Windows 10 Technical Preview. Just click on the “Download” link next to the version and language you want, and you’ll begin downloading the Windows 10 Technical Preview immediately.
The download comes in the form of an ISO file, which you should be able to install simply by double-clicking it once you’re done downloading it, and double-clicking “setup.exe.”
If the above doesn’t work for you for whatever reason, you can also install using a mounting program like Power ISO, which is free. However, when installing Power ISO, select “Custom” installation. Otherwise, the installer will try to load up bloatware onto your PC.
Once you have the Windows 10 Technical Preview ISO downloaded, and Power ISO installed, you’ll need to “mount” the Windows 10 ISO file in order to gain access to the install file. To do so, in Power ISO, click Mount-Set Number of Drives-1 Drive.
Then, you’ll need to select this new drive, which will be in the same Mount menu at the top, mouse over it, and click “Mount Image.” You’ll have to seek out and open the Windows 10 Technical Preview ISO file in order to mount it.

From there, go to My Computer/This PC, and the mounted ISO should appear as a selectable drive. Double-click it, and double-click “setup.exe” to begin the installation process.

The setup program will take a few minutes to “make sure you’re ready to install,” and it will also ask you if you want to keep all your files and folder intact while making the switch over to Windows 10. Once you select your settings, hit Install, and the installer should do the rest.

In our experience, it took us about 15 minutes to get to Windows 10. The installer requires minimal input from you, but in the later stages of installation, will ask you to configure a few basic settings. The process may take a bit longer on your PC depending on how powerful it is, so just be patient.

Once we booted up the Windows 10 Technical Preview for the first time, we were plopped back at our desktop. And we couldn’t help but take a moment to say hello to an old friend, the Start menu.

We’ll follow up with our impressions shortly.

How to Install:
* Create bootable USB (highly recommended), minimum 8GB, with Rufus (attached) or, if you really must; burn to DVD at slow speed. 


PARK 1 | PARK 2 | PARK 3 | PARK 4 | PARK 5 | PARK 6 
| PARK 7 | PARK 8 | PARK 9 | PARK 10 | PARK 11 |
 PARK 12 | PARK 13


 
   
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: