(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 9, 2014

ရုပ္ရွင္ေတြသီခ်င္းေတြ ဖိုင္စံုေျပာင္းေပးမဲ့ XMedia Recode 3.2.0.0

 ရုပ္ရွင္ေတြသီခ်င္းေတြ ဖိုင္စံုေျပာင္းေပးမဲ့ XMedia Recode 3.2.0.0ေလးဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ေျပာင္းႏိုင္တဲ့
ဖိုင္အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့အမ်ားႀကီးဘဲ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
XMedia Recode is a free video and audio converter. XMedia Recode supports nearly all audio and video codecs. Among other codecs, these are supported: 3GP, 3GPP, 3GPP2, AAC, AC3, AMR, ASF, AVI, AVISynth, DVD, FLAC, FLV, H.261, H.263, H.264, M4A, M1V, M2V, M4V, Matroska (MKV), MMF, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, TS, MP2, MP3, MP4, MP4V, MOV, OGG, PSP, (S) VCD, Southwestern German Broadcasting Corporation, VOB, WAV, WMA and WMV. With XMedia Recode you can easily convert nearly all film and music files in the format you want.
XMedia Recode converts: 3GP in AVI, 3GP in FLV, AC3 in MP3, AC3 in WAV, ASF in 3GP, ASF in FLV, ASF in MP4, AVI in FLV, AVI in 3GP, FLAC in MP3, FLAC in WMA, FLV in 3GP, FLV in Mp3, DVD in 3GP, DVD in AC3, DVD in AVI, DVD in MP3, DVD in MP4, DVD in MOV, DVD in SVCD, DVD in VCD, DVD in WMV, OGG in MP3, OGG in WMA, MPEG in AVI, MP2 in MP3, MP4 in FLV, MP4 in AVI, M4P in MP3, MOV in 3GP, MOV in AVI, MOV in FLV, WMA in MP3, WMV in FLV, WAV in MP3.
Main functions of XMedia Recode:XMedia Recode
 • Video cut
 • Crop parts of the video
 • Framework also freely selectable color (Padding)
 • Drag-n-drop of video files directly on the encoder
 • Selection display format (1: 1, 3:2, 4:3, 5:4, 5:6, 11:9,16: 9, 16:10, 2.21: 1)
 • Zoom shot (none, type character box, media, Pan Scan, to screen)
 • Direct Stream “copying function
 • 2-Pass-Encoding
 • Volume correction
 • Can change framerate, bit rate, ressolution
 • Can extract audio Stream of most video formats
 • Produce DVD copies for the pocket PC
 • Produce DVD copies for mobile phone
 • Produce DVD copies for iPod and iPhone
What's new in this version:
 • New profiles (Wiko, ZTE)
 • Updated FFmpeg
 • Fixed minor bugs


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: